Tack vare Adalbert Schmitz, som var medlem i Malmö Rotary klubb under åren 1935-1982 kan Stiftelsen dela ut stipendier. Schmitz var verksam, direktör, för Malmö Yllefabrik i Malmö. Malmö Yllefabrik var en av de största industrierna i Malmö vid denna tid. Vid sin död, testamenterade Adalbert Schmitz och hans hustru Sigrid kronor 300 000,- till Malmö Rotaryklubb. Klubben beslutade 1988 att dessa pengar skulle bli ett grundkapital och omvandlas till en stiftelse, beloppet  skulle vara skilt från klubbens egen ekonomi. Syftet med stiftelsen beslutades vara ”för främjande av barns och ungdoms vård och fostran”. 80 % av avkastningen skall delas ut varje år, vilket framgår av statuterna. Stipendiesumman är ca kronor 7 000-30 000,-/år. Styrelsen har ibland valt att dela stipendiesumman mellan flera stipendiater och ibland har det getts till enbart en stipendiat.
 
Stiftelsens styrelse har delat ut stipendier till ungdomar som utmärkt sig på olika sätt. Duktiga ungdomar som kanske med en besvärlig bakgrund ändå klarat sin skol gång med fantastiska resultat. Ungdomar som utmärkt sig genom sitt sätt att vara förebild för de andra i klassen. Ungdomar som lyckats otroligt väl med sina studier och som önskar fortsätta dessa  genom olika utlandsstudier, speciella kurser mm. Sammantaget har det varit ungdomar med fantastiska resultat och som vi styrelsemedlemmar känt att det är viktigt att stödja.
För att komma i kontakt och få information med dessa ungdomar har stiftelsen engagerat de olika Malmö skolornas rektorer. Vårt arbete har gett ett mycket gott resultat och vi känner att stipendiet nu nått fram och fått mycket uppmärksamhet. Det är så positivt att få möjlighet att bistå dessa fantastiska ungdomar med ett bidrag. Och detta har Sigrid och Adalbert Schmitz gett oss i Malmö Rotaryklubb möjlighet till!
 
Malmö Rotaryklubbs Stiftelses styrelse (väljs för 3 kalenderår):
 
OrdförandeElisabeth Dahlgrenvald 2023-2025
SkattmästareGeorg Bergengrenvald till och med 2023
Ledamot/sekreterareEva Nilssonvald till och med 2024
SuppleantZeynep ErdalNyval 2023-2025
   
RevisorerJohn Helgesson 
-"Håkan Rylander