Fyrfrågeprovet
Fyrfrågeprovet är en etisk guide för rotarianer. Avsikten är att vi ska ställa oss dessa fyra frågor så snart vi är tveksamma om vi ska säga eller göra något:
 
  • Är det sant?
  • Är det rättvist mot alla som berörs?
  • Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
  • Är det till fördel för alla berörda?           
 
Om Rotary
Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.
 
Rotary är ett världsomfattande nätverk av engagerade, professionella personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskap.  Rotary har 1,2 miljoner medlemmar fördelade på 35000 klubbar runt om i världen. I Sverige är vi idag 25000 medlemmar i lite över 500 klubbar. Som medlem är du välkommen till all världens Rotaryklubbar. Medlemmarna träffas för nätverkande med erfarenhetsutbyte, aktuella föredrag eller studiebesök.
 
Rotary är en politiskt och religiöst oberoende organisation grundad av advokaten Paul Harris i Chicago 1905. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Malmö Rotaryklubb grundades 1928 som landets 4:e klubb.
 
Medlemsavgifter och speciellt insamlade medel går till olika välgörenhetsprojekt, både lokala för klubben och sådana som är gemensamma för hela Rotary. Ett exempel på det senare är projektet End Polio Now, som tillsammans med Gates Foundation verkar för att stoppa polion i världen. Idag har antalet poliofall minskat med 99,9%. Men End Polio Now kommer inte att sluta skapa förutsättningar för vaccinering förrän sjukdomen är totalt utrotad för gott.