Kurt Belfrages Minnesfond
Att stödja ungdomars personliga utveckling samt att verka för förståelse mellan människor i olika länder är hjärtefrågor för rotarianer. Dessa båda syften förenas i Kurt Belfrages Minnesfond. Fonden har till uppgift att bereda svenska ungdomar tillfälle till studier och vidareutbildning.
 
Kurt Belfrage, som givit namn till fonden, var eldsjälen och organisatör av den svenska Rotaryrörelsen från chartrandet av Sveriges första rotaryklubb, Stockholms Rotaryklubb, 1926 till sin bortgång 1951. Han utsågs till Rotary International Director 1932-1933 och blev Sveriges förste Rotaryguvernör 1934. Kurt Belfrage var  chef för Stockholms fondbörs och utgav ett stort antal juridiska fackböcker.