26
aug
2021
Malmö

Sweden

Bolmen är Skånes viktigaste vattentäkt och kommer att få ännu större betydelse för Skånes och Hallands dricksvattenförsörjning framöver. Hur ser det ut i resten av landet och hur skapar vi en hållbar vattenanvändning så att vattnet räcker till allt och alla som behöver det?!

Möt Jörgen Johansson, VD Sydvatten