02
apr
2020
Malmö
Malmö Börshus
Skeppsbron 2
Malmö,
Sweden

Vanadin - hotet mot en bygd eller räddningen för världen?

Lyssna till Katarina Erlingson, Moderator, föreläsare och projektledare inom hållbarhet, mat, miljö och innovation. 

Den svenska minerallagstiftningen medger att ett företag, svenskt eller utländskt, kan muta in områden för att sedan leta efter metall. Samtidigt har vi en sträng miljölagstiftning som företagen måste leva upp till. På Österlen har ett australiensiskt -brittiskt bolag mutat in mark för att utvinna vanadin. Vanadin har egenskaper som nästan är för bra för att vara sanna. Men motståndarna på Österlen har samlats, med tråkiga erfarenheter från tidigare försök att dra nytta av naturtillgångarna i denna vackra bygd. 

Åsikterna är många - kom och lyssna och ställ dina frågor till Katarina! Ta gärna med en gäst eller två!