19
aug
2021
Malmö

Sweden

Vi välkomnar Fredrik Bodecker, VD och grundare av Bodecker Partners AB

Vi kommer få en kort historik då vätgasen varit på väg att ”blomma” flera gånger, inte minst Hindenburg som alla känner till. Med EU:s gröna paket har det riktigt tagit fart igen. Fredrik Bodecker kommer att nämna några av de största projekten i världen och reflektera över var den egentligen gör störst nytta, vilka risker och möjligheter som finns.