16
sep
2021
Malmö

Sweden

SOCIAL HÅLLBARHET – samhällsutmaningar som drivkraft för innovation och tillväxt

Världen står inför stora samhällsutmaningar som handlar om alltifrån klimat, arbetslöshet, integration till otrygghet och ojämlik hälsa. Allt fler organisationer investerar därför för att vara med och finna innovativa lösningar för samhällsnytta och delade värden. Men ingen löser utmaningar ensam och många bolag engagerar sig i social hållbarhet på nya sätt och i nya konstellationer. Det kan vara nyskapande former för partnerskap och samarbeten. 

Men vad menas egentligen med social hållbarhet – hur ser utvecklingen ut, vilka trender driver på? På vilket vis är Agenda 2030 en social agenda? Hur hänger social hållbarhet ihop med organisation och affär? Hur gör andra organisationer? The Tardigrades bjuder in till en kunskapshöjande inspirationföreläsning med konkreta exempel.

Om The Tardigrades

Maria Collings och Anna Landeborg är grundare av och driver The Tardigrades, ett bolag med fokus på hållbarhet, och social hållbarhet i synnerhet, som jobbar med det s.k. “HUR:et”. Bolaget stöttar organisationer (oavsett bransch/sektor) i att gå från ord till handling, kavla upp, kroka arm, sätta igång. Deras roller är projektledare, processledare, facilitatorer och de har en stor metod- och verktygslåda till sin hjälp. Till detta kopplas strategisk hållbarhetskommunikation och konceptualisering.