02
feb
2023
Malmö
Elite Hotel SAVOY
Malmö,
Sweden

Bristerna i svensk äldreomsorg sattes i blixtbelysning under pandemin. Framför allt blev det tydligt hur isolerade många äldre människor på vårdboenden riskerar att bli. Kan så kallad Virtual Reality-teknik (VR) användas för att skapa meningsfulla och stimulerande aktiviteter för människor som ofta har väldigt begränsad interaktion med omvärlden?

Mattias Wallergård är docent på Lunds tekniska högskola och jobbar med människocentrerad design av virtuella miljöer.