Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
29
feb.
2024
Malmö
Elite Hotel Savoy
Norra Vallgatan 62
Malmö, Skåne 211 22
Sweden

”Uppåkras hot-spot - bland gudar och människor under järnåldern”

På torsdag den 29e februari får Malmö Rotaryklubb besök av Mats Roslund.

Mats Roslund är professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på social identitet med särskild inriktning mot etablering och vidmakthållning av territoriella gemenskaper (bygder, städer), kulturell överföring och hybriditet, handel och interregionala kontakter under tiden c. 200 e. Kr. till c. 1300 e. Kr.

Geografiskt rör han sig på en europeisk scen, med särskilt intresse för de slaviska, islamiska och bysantinska områdena. Tillsamman med professor Torbjörn Ahlström leder han projektet ”Hallen på höjden- dynastiers residens och domän”, järnålderns centralplats i Uppåkra.

Under järnåldern var Uppåkra strax söder om Lund ett härskarsäte. Mellan 100 f. Kr. till mitten av 900-talet avlöste mäktiga släkter varandra. Från 200-talet e. Kr. blev platsen central för hela sydvästra Skåne. I centrum stod ett residens som bestod av en stor hallbyggnad, c. 40 meter lång, och ett kulthus där gudarna bodde och flera ekonomibyggnader. Hantverkare, krigare och bönder samsades på den 40 hektar stora ytan. I föredraget presenteras platsens historia med inriktning mot kult och kontakter.

 


Anmälan senast tisdag den 27 februari, kl 10.00 genom att klicka på länken i denna inbjudan. Skriv gärna eventuella matallergier/preferenser direkt i anmälningsformen.

Under träffen kommer vi anordna ett lotteri (vin och choklad) där en lott kostar 25 kr som med fördel kan betalas samtidigt som lunchen.

Vid frågor kontakta Callette Terhaerdt Losic på callette@marketlink.se.