04
mar
2021
Malmö

Sweden

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund räddar liv, arbetar preventivt mot våld och kortar vårdköerna

 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och innebär stort fysiskt och psykiskt lidande för de drabbade. I en rapport som BRÅ, Brottsförebyggande rådet publicerade under våren visade att antalet anmälda fall av misshandel inom parrelationer mot kvinnor hade ökat med hela 61 procent jämfört med samma period förra året. Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef för Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund berättar om hur de arbetar med våldsdrabbade kvinnor och barn och hur de samtidigt har startat upp en unik möjlighet till stödsamtal för ungdomar – en livräddare för många utsatta unga.

 

Hör verksamhetschef Sara Paulsdotter Hellberg!