01
nov
2019
Malmö
HighCourt (Gamla Hovrätten)
Malmöhusvägen 1
Malmö,
Sweden

NÄRINGSLIVSNÄTVERK MALMÖ

Alla Rotarianer och Rotaractare är välkomna. Ta gärna med gäster. Mötena utgår från en fast agenda med yrkes- och näringslivsfokus. Ansvar med mötet roterar mellan deltagarna. Vi diskuterar aktuella ämnen med fokus på nätverkande och affärsskapande. Varje deltagare ansvarar för egen Rotary närvaroregistrering. 

Anmälan:

Ska göras senast två dagar innan varje möte via sluten Linkedin-grupp - https://www.linkedin.com/groups/6621659/

Agenda:

07.00 Välkomna och frukost (insläpp från ca kl. 06:55)
07.15 Kort om RNN för nya deltagare
07.20 Personlig presentation om max 90 sekunder:
  • Namn, klubbtillhörighet och företag
  • en succéstory 
  • vad jag kan bidra med
  • min utmaning och vad jag eventuellt söker och/eller behöver hjälp med
07.50     Gruppdiskussion;
  • i grupper om 4 - 6 personer diskuterar en frågeställning / utmaning / ett aktuellt ämne
  • deltagarna uppmanas att komma med egna förslag/idéer/utmaningar
08.10 Återsamling med gemensam diskussion:
  • kort återkoppling från gruppdiskussioner
  • deltagarnas spaningar/tips om nyheter och vad som är på gång i det lokala näringslivet
08.30 Fortsatt diskussion och fri agenda
08.45 Mötet avslutas 
 
Pris:
Betalning för frukost/lokal sker på plats (Swish/kort) med 150,- kr per person. Anmälan är definitiv och kostnaden på 150,- kr tas ut även om förhinder uppstår.