15
apr
2021
Malmö

Sweden

Handelsutbytet mellan Danmark och Sverige – lärdomar och erfarenheter från en utmanande tid under pandemin

Danmarks generalkonsul i Malmö, Johan Tollgerdt (klubbmedlem), ger sin syn på en minst sagt utmanande tid för gränsöverskridande handelsfrågor mellan Sverige och Danmark i allmänhet och Öresundsregionen i synnerhet.