10
okt
2019
Malmö
Malmö Börshus
Skeppsbron 2
Malmö,
Sweden

Fallolyckor orsakar stort lidande för individen både fysiskt och psykiskt. Samtidigt kostar det stora pengar för samhället. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, drabbas fler än 270.000 personer av en fallolycka varje år. Av dessa behöver 70.000 personer sjukhusvård. Året 2017 dog 1700 personer p.g.a fall olycka.

Den samhällsekonomiska kostnaden är ca 24 - 26 miljarder kronor. I yrkesverksam ålder (20–64 år) är fall i trappor den vanligaste fallolyckan medan det i de äldre åldersgrupperna är fall i samma plan som är vanligast, t.ex. att man snubblar, drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar balansen.

Kristiina Pekkola förbundsordförande i Svenska judo förbundet och initiativtagare till det landsomfattande fallkompetens projektet kommer torsdagen den 10 oktober dela med sig av de mest grundläggande färdigheterna i fallteknik.

Det som är unikt med judons fallträning är inte bara den naturliga styrke- och balansträning, som tillsammans med en del strukturella åtgärder kan minska fallfrekvensen med upp till 40 % och att den också kan lindra de skadliga effekterna av de fall som inte går att förebygga utan ändå inträffar. 

Det som är unikt med judons fallträning är inte bara den naturliga styrke- och balansträning, som tillsammans med en del strukturella åtgärder kan minska fallfrekvensen med upp till 40 % och att den också kan lindra de skadliga effekterna av de fall som inte går att förebygga utan ändå inträffar.

  • Trots alla fallpreventiva åtgärder så kommer det att uppstå fall, förklarar Kristiina och fortsätter: Bara rädslan för att falla skapar fler fall än nödvändigt och en rädd människa spänner sig också och då blir fallet än hårdare och skadorna allvarligare.

Judons fallträning gör den enskilde tryggare så att den kan slappna av och i många situationer återvinna sin balans, eller vrida sig och rulla ner mjukare om fallet inte kan undvikas.

Det är den dubbla effekten som gör judons fallträning så effektiv att målet är satt till att minska antalet personer som behöver sjukhusvård på grund av fall från låg höjd med minst 50 %.

Välkommen - det här är viktigt för oss alla - alla kan falla!