Välkomna till Malmö rotaryklubbs veckobrev!
 
Äntligen - Nu KÖR vi!!! Från och nästa vecka (vecka 8) ses vi live på Savoy igen.
Ni behöver fortfarande anmäla er, men glädjande nog inte förrän dagen innan mötet kl. 12. I varje veckoinbjudan finner du en länk -längst ner - som du klickar på för att anmäla dig. Du får då en bekräftelse tillbaka på din anmälan. Skulle det bli problem så kan ni anmäla er direkt till klubbmästaren. 

Den 24 februari har vi Ewa-Gun Westford på besök hos oss. Hon kommer att tala om "russin ur den polisiära kakan" och vi räknar med att detta möte blir välbesökt. Det är således först till kvarn kommer att gälla vid anmälan - och glöm inte att det denna gången inte är hybridmöte, utan endast fysiskt möte. Så in och anmäl er.
 
Väl mött önskar Styrelsen!
 
 
Nu aktiverar vi Gästvärdarna igen!
Under hösten har vi legat lågt med att aktivera gästvärdarna och gästvärdslistan då pandemin har varit ständigt närvarande. Men nu är det dags!
 
Gästvärdarna behöver vara på plats senast 11.50. Kolla i listan när du är gästvärd och skriv in det i din almanacka. Som Gästvärd är du ansvarig för att byta med annan medlem om du har förhinder just den dagen.
 
Vid varje möte har vi två gästvärdar; 
  • Gästvärd med ansvar för närvaro och betalningar,
  • Gästvärd med ansvar för gäster, föredragshållare och bordsplacering.
Det kommer finnas en lathund på plats vid mötet, och du kan även läsa den här i veckobrevet. Undrar du över något så kontaktar du vår Klubbmästare. 
 
 
Vill du bli distriktsguvernör?
Det är dags att nominera kandidater till guvernörs- posten för tjänstgöring år 2024-2025.
 
För att vara aktuell som kandidat så krävs följande:
 
*Kandidaten ska vara medlem i god ställning i en fungerande klubb i Distriktet. 
*Kandidaten ska ha tjänstgjort som klubbpresident under en hel ämbetsperiod dvs ett helt Rotaryår. 
*Kandidaten ska uppvisa engagemang, förmåga och vilja att utföra och klara av en guvernörs uppgifter.
*Kandidaten ska uppvisa kunskap om de kvalifikationer, uppgifter och ansvarsområden som åligger en guvernör.
 
Känner du att du är kandidaten, eller vill nominera någon annan i klubben så sänder du ett mail till Presidenten senast den 24 februari för vidare process.
Sveriges Rotarydistrikt; Tio ska bli sex.
Rotary International Board of Directors har beslutat att Sveriges distriktsindelning ska göras om.
 
Uppdraget att ta fram nytt förslag fick nuvarande 10 svenska distriktsguvernörer, som har enats i ett förslag där 10 distrikt blir 6 distrikt.
 
Konkret så innebär det att vårt distrikt blir större och går från 56 Rotaryklubbar till 92 klubbar. Den nya indelningen ska börja gälla den 1 juli 2024, och vi kommer få ett nytt distriktsnummer. Hur organiseringen i distriktet ska göras återstår att se.
 
Vi har fått distriktsindelningen för yttrande och kommer att ta upp detta den 10 mars för synpunkter. Förslaget finner du om du klickar på knappen nedan.
Har du missat något föredrag? Då kan du lyssna på dem här!
 
3 februari
 
Din min och allas våra trädgårdar med trädgårdsjournalist och författare Gunnel Carlson.
 
 
10 februari
 
Det är svårt att vara människa med Lena Wetterskog Sjöstedt från Skånes Stadsmission.
 
17 februari
 
Elias Astour, verksamhetspedagog på Uppåkra berättar.
 
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile