Då loggar du in på vår hemsida, under rubriken Admin letar du upp Klubbens dokument. Där finner du ett dokument "Länkar till inspelade möten".
Mycket nöje!