Torsdagens president Katarina Carlsson med våra senaste medlemmar och dagens egoföredragshållare Leslie Alfredsson och Linda Lilliesköld.