Vi välkomnar vår nye klubbmästare Kristian Augustsson! Han har varit medlem i vår rotaryklubb dryga 10 år och vi gläds åt att han är beredd axla detta viktiga uppdrag. Kristian ingår därmed också i vår styrelse.