Till medlemmar i Malmö Rotaryklubb,
 
Förra veckan fick vi akut ställa in vårt veckomöte, vilket vi beklagar. Det var en självklarhet att våra medlemmars hälsa står i första rummet liksom att vi inte vill vara upphov till spridning av Coronaviruset.
 
Nu återupptar vi veckomöten i form av Rotarynarer (internetbaserade digitala direktsända veckomöten). Det första blir nu på torsdag den 26 mars klockan 12.30. På mötet kommer vi att informera från styrelsemötet, som hålls precis innan, liksom lite framtidsplaner. Det blir ett kortare möte på maximalt en timme. Därefter kommer vi att återuppta våra veckomöten med enda skillnaden att de blir i form av Rotarynarer.
 
Vi kommer att erbjuda kortare utbildning för att hantera programmet Zoom www.zoom.us på nätet innan mötet på torsdag. Vi har arbetat intensivt för att finna bästa lösningen och fastnat vid programmet Zoom, ett program som våra tyska Rotarykontakter använder.
 
Hälsar
Karl-Erik Grevendahl
President Malmö Rotaryklubb