Till Malmö Rotaryklubbs medlemmar.
Jag har haft löpande kontakt med presidenten för Köpenhamns Rotaryklubb Lars Jensen angående vårt samarbete i allmänhet och den planerade vårfesten i synnerhet. Vi gläds åt att vi åter finner formerna för samverkan över sundet.
 
Vi har nu gemensamt beslutat skjuta på vår fest Bridging Öresund till hösten. Vi återkommer med nytt datum. Vi har totalt på svensk sida 35 anmälda och vi hoppas att alla kan vara med till hösten och många därtill. De som redan betalt in avgift har denna tillgodo. Om du önskar få avgiften utbetald ombedes du kontakt vår skattmästare Klas Svanberg.
 
Bästa hälsningar!
 
Karl-Erik Grevendahl
President Malmö Rotaryklubb 2019/2020