Trots framsteg de senaste åren dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn någonstans i världen var 11:e sekund, främst av orsaker som går att förebygga! Tänk en gång till, var 11:e sekund! Sedan 2000 har barnens dödsfall minskat med nästan hälften och dödsfallen av mödrar med över en tredjedel, men det är alltså långt kvar.
 
Därför är den barn- och mödravård som Rotary Doctors gör, vaccinationer av barn, mödravård under graviditeten, inklusive stelkrampsvaccination och också preventivmedelsrådgivning så viktig. Förra verksamhetsåret genomfördes nästan 20 000 vaccinationer - 3 000 barn blev klara med vaccinationsprogrammet. 700 mödravårdskontroller gjordes och 3 000 kvinnor fick preventivmedel.
Utbildning om barn- och mödravård är också viktigt för att ännu fler kvinnor - och män - ska förstå hur viktigt detta är.
 
Malmö Rotaryklubb skänker regelbundet bidrag till Rotary Doctors men du kan också ge ett bidrag: https://www.rotarydoctors.se/ge-en-gava/