Närvarande Past Presidents vid lunchen 9 mars var i främre raden Gunilla Carlsson, årets President Katarina Carlsson och Elisabeth Dahlgren. I bakre raden Magnus Sjölin, Ulf Arrfelt, John Helgesson, Mikael Roos, Karl-Erik Grevendahl och Måns Paulson