Distrikt 2395 är det nya stora Rotarydistriktet som bildas av nuvarande distrikten 2390 (västra och sydöstra Skåne) och 2400 (norra Skåne och Blekinge). Distriktet kommer att starta 1 juli 2024. I och med detta upphör de båda distrikten 2390 och 2400. Distrikt 2395 är därmed inte någon samman­slag­ning av de tidigare distrikten utan ett helt nytt distrikt.
 
Det nya distriktet kommer att omfatta Skåne, Blekinge, Växjöregionen (Kronoberg) och större delen av Halland (upp till och med Falkenberg) med ca 100 klubbar. 
Mera information hittar du HÄR