Bästa medlem i Malmö Rotaryklubb!
 
Malmö Stad rustar sig för att klara utmaningen som det innebär för kommunen och dess medborgare. Vår medlem Zeynep Erdal sitter med i Malmö Stads grupp Anpassat Ledningsstöd som stöttar kommunens ledningsgrupp kring Covid-19 situationen och har vänt sig till Rotaryklubbarna i Malmö genom vår klubb.  Vi har vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att med självklarhet ställa upp och hjälpa till på alla möjliga sätt som våra medlemmar kan tänkas bidra med, stort som smått.
 
Ni som på något sätt kan bidra ombedes meddela mig. Jag sammanställer och håller kontakt med Zeynep.
 
Bästa hälsningar,
Karl-Erik Grevendahl
President Malmö Rotaryklubb
 
Malmö Stad har redan haft olika samhällsaktörer som har donerat material till vården, samtidigt som vissa av kommunens verksamheter har ställt om och börjat producera viss material själva.  Detta räcker dock inte då vården är under hård press  och leveranserna från Kina inte är säkra längre på grund av den ökade globala efterfrågan och nya oseriösa aktörer. 
 
Malmö Stad är i behov av följande:
·         Olika typer av andningsskydd (FFP2 och FFP3)
·         Olika typer av munskydd klass II och !!R
·         Skyddsvisir
·         Skyddsglasögon
·         Engångshandskar nitril
·         Olika typer av ytdesinfektion
·         Handdesinfektion
·         Skyddsförkläde med lång är och utan ärm
·         OH-papper (används till 3D-printade skyddsvisir)
·         Tomma handdesinfektionsflaskor 500&600 ml
 
Vidare behöver vi
·         En plats/lokal för att samla all material på en plats
·         Medlemmar som har rätt expertis för att kunna gå igenom donationerna och kvalitetssäkra dem och därefter se huruvida detta ska doneras vidare till vården
 
Slutligen behöver vi
·         Förteckning över de nätverk som ni har som kan vara relevanta att engagera (vilket i så fall görs via er)