Vi välkomnar våra nya medlemmar Mikael Lund och Fredrik Svinhufvud! Hör deras egoföredrag vid vårt digitala möte 11 juni 12.15-13.00.