Det började hösten 2019 när vår klubb hade en trogen gäst i Herlinda Guerrero från Mexico City. Hon är jurist och var en termin vid Lunds universitet som en del i arbetet med sin doktorsavhandling. Herlinda hade också sin Rotaryklubbs uppdrag att lära känna oss för ett eventuellt framtida kunskapsutbyte.

Det finns över hundra svenska företag som har verksamhet eller representation i Mexiko och det var en stor handelsdelegation från Sverige där 2017. Kanske var det det som hade väckt intresse hos våra Rotaryvänner i Mexiko City Rotary Club? Klubben bildades förresten våren 1921 och har precis firat sitt hundraårsjubileum.
 
Zeynep Erdal, som ju är vår ansvarige för Internationella relationer, och Herlinda har hållit kontakten och grytan puttrande och måndagen den 26 april hade vi ett möte över Zoom mellan styrelserna i respektive klubb. Vi undertecknade en avsiktsförklaring att utbyta kunskap och erfarenheter och att gemensamt verka för insatser i Rotarys anda.
Eduardo Macías Ocampo, President 2020-2021, Club Rotario de la Ciudad de
México
 
Det var ett mycket stämningsfullt möte med stor uppslutning på båda sidor. Nu skall vi organisera oss och konkretisera våra ambitioner.