Sättet för utlysande av stipendiet är att stiftelsen vänder sig till rektorerna på de gymnasieskolor som erbjuder högskoleförberedande utbildning. Detta i syfte att få fram förslag på stipendiater som vi genom stipendiet kan stödja i sina fortsatta studier. Stiftelsen vill med stipendiet lyfta fram elever som på olika sätt visat särskild talang och ambition i sina studier, visat goda studieresultat och varit ett gott föredöme.
 
Framställan kommer att skickas till rektorerna i början av terminen HT 2022 och slutdatum för ansökan är 2022 09 30. Stiftelsens styrelse kommer att sammanträda 2022 10 27 för att ta ett slutligt beslut om vilka gymnasieelever som skall erhålla ett stipendium. Stipendiet delas ut i samband med Malmö Rotary klubbs jul lunch i december.